Krovy

STŘECHY

  • Montáž nových krovů, demontáž a oprava starých krovů, bednění, laťování
  • Montáž nadstřešních konstrukcí (vikýřů)